Feldenkrais® | metoden | två tekniker | klädsel | vem får lära ut?

Feldenkrais®metoden är en rörelsepedagogik som utvecklades av den israeliska fysikern Mosche Feldenkrais. Den är spridd över hela världen, särskilt i Tyskland, Israel, USA, och Australien. I Sverige finns det cirka 150 feldenkrais®pedagoger, många är legitimerade sjukgymnaster som inom den privata vårdsektorn arbetar med patienter med långvarig smärt, -spänning och -funktionsproblematik. Feldenkrais®pedagoger kan du även hitta i företagshälsovården, idrottssammanhang och områden inom konsten, så som teater, dans och musik.

Syftet är att genom rörelse öka medvetenheten om sig själv och sitt sätt att använda sin kropp. Inte direkt genom intellektuell och muskulär träning utan framförallt genom en ökad perception och varseblivning (klicka) av hur man använder sin kropp och då framförallt muskel, - skelett och -nervsystem ( sensomotorisk inlärning, klicka).

 

Nästa sida >