Feldenkrais® | metoden | två tekniker | klädsel | vem får lära ut?

Förhållningssättet man tränar är att inte värdera sina upplevelser, acceptera det man finner och medveten närvaro just i ögonblicket av rörelsen för att kunna
-om man vill, välja att avstå från sitt gamla rörelse schema och ersätta den med nya.

Enligt Feldenkrais består varje aktivitet och handling av fyra komponenter nämligen; rörelse, upplevelse, känsla och tanke. Moshe Feldenkrais valde att öka medvetenheten genom rörelse för att förändra självbilden och ens sätt att agera.

Metoden konkurrerar inte ut andra utan utveckla det du redan kan och tycker om bättre och lättare, ditt varande som människa , din dans, hur du ligger, andas, sträcker dig, din yoga, kajak -löpträning, konstutövande, arbete, arbetstekniken, musikutövande ja… vad som helst!

< Föregående Nästa sida >