Länk arkiv

www.feldenkraismetoden.org
SFAF Svenska förbundet auktoriserade feldekrais®pedagoger
www.feldenkrais-method.org
IFF Internationella feldenkrais®förbudet
www.lsr.se
Leg. Sjukgymnasters riksförbund.
www.fyss.se
Fysisk aktivitet i sjukdomsprevetion och sjukdomsbehandling
www.kbtterapi.se / www.kbt.nu
Kognetivbeteendeterapi och mindfulnessträning
www.zenvagen.se
Ideell förening, som inte är knuten till någon lära eller samfund som lär ut meditation och kurser som harmoniserar med zen

 
"gör det ommöjliga möjligt, det svåra enkelt och det enkla elegant"

- Moche Feldenkrais