Feldenkrais® | metoden | två tekniker | klädsel | vem får lära ut?

Awareness Through Movement® (ATM) - Medvetenhet Genom Rörelse (MGR)
Ges i grupp eller som individuella lektioner. Du ligger ofta på en matta
på golvet och följer instruktioner i långsamma rörelsesekvenser som
lärarens ställer frågor kring. Du utforskar kroppen på ett strukturerat
sätt och gör dig medveten om framförallt rörelser och sinnesförnimelser
men även tankar och känslor. En del av lektionerna är helt eller delvis
i sittande eller stående eller den rörelsefunktion du har behov av att blimer medveten kring.

Functional Integration® (FI) - Funktionell Integrering (FI)
Lektionen är individuell och läggs upp utifrån ditt behov vid det
tillfället. Du ligger oftast på en brits. Genom lätt beröring guidar
'läraren dig att upptäcka och förnimma din kropp och rörelsemönster.
Du blir medveten om att det finns möjlighet att ändra ditt rörelse och
-muskel funktion och framförallt, att det finns frihet att välja.
Individuella lektioner är lämpliga för dig som har svårigheter att
deltaga i grupp på grund av smärta eller rörelsehinder. Du kan också
kombinera individuella lektioner och grupplektioner

< Föregående Nästa sida >