Feldenkrais® | metoden | två tekniker | klädsel | vem får lära ut?

Auktoriserad feldenkrais®pedagog blir man efter minst tre års utbildning, 800 timmars lärar ledd undervisning samt egna studier. Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska studier med träning både i att leda grupper och ge individuella lektioner. Under utbildningen övar man praktiskt med sin egen kropp. Med egna erfarenheter som grund kan man sedan undervisa andra.

Auktoriserad feldenkrais®pedagog är en egen yrkesprofil med skyddat namn. Undervisningen följer internationella, bindande riktlinjer. De flesta lärarna i Sverige är medlemmar i Svenska förbundet för auktoriserade feldenkrais®pedagog SFAF.

< Föregående